Przykładowe podanie do szkoły ponadpodstawowej

Pobierz

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania kandydata do szkoły będę zobowiązany(a) potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.. (imię szkoły) w Warszawie P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu humanistyczno - prawniczym w roku szkolnym 2019/2020.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami rozszerzonymi lub do klasy gdzie przedmioty są do wyboru przez ucznia na rok szkolny 2020/2021.Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - przykład.. ul. Śliczna 301.. Na skróty.WZÓR PODANIA Każdy z nas przynajmniej kilka razy musiał napisać podanie i. także: Podanie o pracę Podanie.. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania.Podanie do szkoły na rok szkolny 2021/2022 (wersja PDF lub MS WORD).. Do ilu szkół można złożyć wniosek.. Nazwisko 3.. Miasto, 13.03.2020 r. (po prawej) Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego ul. 17- go Marca 102 .. Tagi Podanie o przyjęcie do sciaga Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej sciaga Podanie o przyjęcie do szkoły sciaga Podanie o przyjęcie sciaga Podanie .WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ I.. Kod pocztowy 11.Ulica Miejscowosc Do Dyrekcji Zespołu Szkół ..

Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Telefon komórkowy 9.. Seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość1 2.. 3.PODANIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ Podanie składa się z czterech części: danych osobowych, informacji o szkole podstawowej, listy preferencji, informacji dodatkowych.. DANE OSOBOWE KANDYDATA DANE KANDYDATA 1.PESEL 1a.. Nazwa Szkoły.. E-mail ADRES ZAMIESZKANIA2 10.. Jeśli nazwa jest zbyt długa, podziel ją na 2 akapity.Dowiedz się, jak napisać CV dla ucznia, które zainteresuje pracodawcę.PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ (wypełnić drukowanymi literami) Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021 według niżej przedstawionych preferencji: Nr NAZWA SZKOŁY Typ Profil /zawód Języki obce kontynuacja II język 1.. Telefon domowy 8.. Ulica i numer mieszkaniaPrzykład wypełniania wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021.. Do podania załączam: 1.. Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowejwniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 2020/2021.. Warszawa, 20.05.2002 Jan Kowalski 00-000 Warszawa ul. Śliczna 301 Dyrekcja II LO im.. (imię szkoły ) w Warszawie P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy..

Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie.

Imię 4.. Napisz, czym Cię przekonała do aplikacji, co sądzisz o jej wyrobach i usługach i z jakimi wartościami Ci się kojarzy.. To numer PESEL będzie Cię identyfikował w systemie rekrutacji.Wniosek o przyjęcie do Liceum na rok szkolny 2019/20.. CV, a także list motywacyjny składamy do pracodawcy w odpowiedzi na konkretną ofertę.Sprawdź, jak napisać podanie o praktyki zawodowe.Kandydat, który zdał egzamin na studia, ale nie dostał się z braku miejsc, może ubiegać się o .Jak napisać podanie do szkoły średniej?. Drugie imię 6.. Prośbę swą motywuję tym, iż w bieżącym roku kończę Gimnazjum i chciałabym kontynuować naukę zgodnie z moimi zainteresowaniami.Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 18 czerwca 2021 0 Przez admin .. Nazwa innowacji TAK NIE 1. klasa mundurowa V.. Będę uczestniczył/-ła w innowacji pedagogicznej (właściwe zaznaczyć).. Prośbę swą motywuję tym, że nauka przedmiotów humanistycznych nigdy nie sprawia mi żadnych problemów i bardzo mnie interesuje.podanie do szkoły ponadgimnazjalnej przykład podania do szkoły ponadgimnazjalnej wzór podania do szkoły ponadgimnazjalnej podanie o przyjęcie do szkoły jak napisać podanie napisz podanie przykładowe podanie o przyjęcie do szkoły średniejPodanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - przykład 24 czerwca 2021 0 Przez adminWzór podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Wrocław, dnia 2020.08.24 (data po prawej) Twoje imię i nazwisko Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i miejscowość..

Jak napisać podanie do technikum.

Wejdź w poziom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.Od dziś, 17 maja można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.. Hipolita Cegielskiego ul. Wojska Polskiego 3, 57-220 Ziębice I.. Od 17 maja br. będzie już można składać wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st.Sprawdź, jak napisać i gdzie złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.. Nazwa Szkoływe Wrocławiu PODANIE Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o…Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły branżowej); Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu (jeśli jest wymagane przez placówkę); Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (jeśli jest wymagane przez placówkę).WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Udział w elektronicznej rekrutacji możliwy jest jedynie w przypadku, gdy wydrukowany i podpisany przez rodzica wniosek zostanie złożony w szkole ponadpodstawowej I wyboru lub zostanie załączony w formie skanu w elektronicznym systemie rekrutacji..

Język polski.Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 24 czerwca 2021 0 Przez admin .

Prośbę swą motywuję tym, że nauka przedmiotów humanistycznych nigdy nie sprawia mi żadnych problemów i bardzo mnie interesuje.. W artykule znajdziesz wzory, przykłady dla nauczyciela i pracownika fizycznego oraz 4 porady - m.in. jak.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu humanistyczno - prawniczym w roku szkolnym 2019/2020.. Wrocław, dnia 2020.08.24 (data po prawej) Twoje imię i nazwisko .. Dane osobowe Dane osobowe, które musisz podać, to: imię i nazwisko, numer PESEL oraz telefon kontaktowy.. poleca 83 %..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt