Nowy jpk_vat pytania i odpowiedzi

Pobierz

Podatnik, który ponownie wybrał zwolnienie od podatku od towarów i usług - zgodnie z art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług - dokonuje korekty VAT naliczonego od posiadanych środków trwałych o wartości powyżej 15.000 zł, będących w okresie korekty (tj. nie upłynęło 5 lub 10 lat licząc od roku, w .Korektę roczną VAT od wszystkich wydatków, których dotyczy korekta, należy wykazywać w JPK_VAT zbiorczo, w jednym wierszu, wypełniając odpowiednio pola K_47 i K_48.. Obrót zagraniczny.. (Czym jest JPK, jakie pliki składają się na JPK, jakie pliki będą udostępniane na żądanie, jaki plik będzie musiał być składany obowiązkowo co miesiąc).. Wybierz interesującą cię tematykę i znajdź odpowiedź na swoje pytanie.. Nie wypiera jednak wszystkich deklaracji i wniosków dołączonych do deklaracji.. Dotyczy to dostaw towarów i świadczenia usług, którymi sprzedaż jest szczególnie narażona na nadużycia.Sep 17, 2020Nov 18, 2020Aug 28, 2020Oct 19, 2021Informacje podstawowe, pytania i odpowiedzi, narzędzia do pobrania JPK_ VAT z deklaracją Dla plików JPK_V7M (przy rozliczeniach miesięcznych) i JPK_V7K (przy kwartalnych), przesyłanych za okresy od 1 października 2020 r. przez wszystkich przedsiębiorców i korekt za te okresy JPK_ VATPytania i odpowiedzi Ordynacja podatkowa nakłada na przedsiębiorców prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych obowiązek udostępniania organom podatkowym ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej zgodnej z formatem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).Obowiązek JPK VAT..

May 20, 2021Pytania i odpowiedzi.

Jednolity Plik Kontrolny (ang.Oct 26, 2020Sep 23, 2020Nov 20, 2020Nowy JPK.. Instrukcja jest dostępna.. Korekty JPK_VAT.. Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT i wypełniania JPK_V7 Które usługi niematerialne będą musiały mieć w nowym JPK oznaczenie GTU_12 Ściąga.. Szkolenia online.. Czy jest dostępna instrukcja obsługi JPK VAT z deklaracją?. JPK na żądanie.. Faktury.. Roczna korekta jest wykazywana jednorazowo, w JPK_VAT za styczeń następnego roku.. Jak sporządzać nowy JPK_ VAT z ewidencją i deklaracją Które usługi niematerialne będą musiały mieć w nowym JPK oznaczenie GTU_12 Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT i nowy JPK_VAT Nowy JPK_VAT - objaśnienia MF i bezpłatne narzędzia do wysyłki Nowy JPK.. Obowiązek JPK_VAT.. Nowością wprowadzoną wraz z nowym plikiem JPK_VAT jest obowiązek oznaczania niektórych dostaw towarów i świadczenia usług (kody GTU).. Ulga na złe długi w nowym JPK_V7M/JPK_V7K Termin wprowadzenia nowego JPK_VAT przesunięty na październik 2020 r.Witamy na webinarium Nowy JPK_VAT w pytaniach i odpowiedziach, prowadzonym przez Radosława Kowalskiego, Eksperta INFORAKADEMII.. Nadal będą składane deklaracje VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12 czy VAT-14, VAT-21,VAT-23, VAT-26, jak również informacje VAT-R, VAT-UE, VAT-UEK.1 day agoWersja 6.20 z obsługą nowego JPK VAT planowana jest do szerokiej dystrybucji do końca sierpnia 2020..

Dołączamy ją do odpowiedzi na zapytania Państwa z webinarium.

Paragony.Sep 6, 2020JPK_VAT JPK_VAT Dla plików przesyłanych za okresy do 30 września 2020 r. oraz korekt za te okresy Informacje podstawowe, pytania i odpowiedzi, narzędzia do pobrania JPK_ VAT Czym jest JPK_VAT, kto i kiedy składa, jak wypełnić i wysłać JPK_VAT Pytania i odpowiedzi Znajdź odpowiedź na swoje pytania Pliki do pobraniaOdpowiadamy na podstawowe pytania z zakresu prawidłowego stosowania kodów GTU..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt