Interpretacja wyników tomografii komputerowej płuc

Pobierz

Tomografia komputerowa jest dziś dostępna w większości szpitali .. morfologia, normy, interpretacja wyników; Badanie radiologiczne; Spirometria .Bardzo proszę o interpretację wyników tomografii komputerowej klatki piersiowej mojego taty.. Dwa z opisanych guzków, zlokazlizowane w seg.. Wynik jest interpretowany przez specjalistę, radiologa.. Dlatego podstawowe znaczenie oprócz profilaktyki raka płuc ma szybka diagnostyka i możliwie wczesne wykrycie objawów .. Do badania tomografii komputerowej wykorzystywane jest urządzeniem nazywane tomografem, a samo badanie polega na wykorzystywaniu do jego wykonania promieni rentgenowskich.Interpretacja wyników tomografii komputerowej (zespół eagle'a?). 5 odpowiedzi.. Tomografia komputerowa 3D. .. Mężczyzna 60 lat, po przebytym zapaleniu płuc .. chorobach płuc, a szczególności przy podejrzeniu ropnia, azbestozy, sarkoidozy, histiocytozy X, azbestozy, fibrozy, zawału lub urazu płuc, a także zatoru tętnicy płucnej; Interpretacja: jest bardzo ogólnym stwierdzeniem, może wskazywać na zmianę złośliwą jak i łagodną.. Tomografia komputerowa w algorytmie zatorowości płucnej - badanie wymaga podania środka cieniującego i jest wykorzystywane (jak wskazuje nazwa) w celu wykrywania zatorowości płucnej, niebezpiecznej choroby spowodowanej zatkaniem odgałęzień tętnicy płucnej przez skrzepy krwi, napływające .Tomografia komputerowa jest najbardziej skuteczna we wczesnym wykrywaniu raka płuca z dostępnych metod diagnostycznych, jednak nie daje 100-procentowej pewności..

Wyniki i ich interpretacja .

Witam bardzo prosze o pomoc w zinterpretowaniu wyniku .. Tomografię komputerową klatki piersiowej wykonuje się w:.. To znaczy, że obraz płuc w wynikach tomografii lub badania rentgenowskiego może nie przypominać organów osoby z infekcją górnych dróg oddechowych.Do tomografii komputerowej lekarze odwołują się również w przypadku nieprawidłowości w okolicy klatki piersiowej i śródpiersia.. 7x7 mm - zmiany najpewniej meta.Mar 25, 2021Tomografia komputerowa to rodzaj badania radiologicznego, które wykorzystuje działanie promieni rentgenowskich.. Dzięki badaniu istniej możliwość oceny płuc, bez obrazu żeber i serca.. BADANIE TK NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ (bez podania środka cieniującego) W dolnym płacie płuca lewego niewielki obszar skonsolidowanych zagęszczeń pęcherzykowych zapalnych oraz rozsiane drobnoplamiste bronchocentryczne zagęszczenia pęcherzykowe o wyglądzie szyby matowej - resztkowe zapalne.Interpretacja tomografii płuc Moja mama - 57 lat, po trzech zawałach, wiele lat paląca papierosy otrzymała wynik tomografii płuc.. Pozostałe zmiany były poprzednio nieobjęte badaniem.Pojedynczy guzek płuca w tomografii komputerowej klatki piersiowej Co oznacza: pojedynczy guzek płuca, osiągający średnicę maksymalnie 3 cm, może być lity lub częściowo lity..

... Bardzo proszę o interpretację wyników tomografii komputerowej klatki piersiowej mojego taty.

Wyniki są wysyłane do lekarza prowadzącego, specjalisty, który .Naciek ten szerzy się w obrębie całego płuca drogami chłonnymi powodując pogrubienie przegród międzyzrazikowych oraz zacienienia typu matowej szyby.. 21x27 mm w segmencie 7 prawym oraz trzecia w segmencie 6 lewym o wym.. Opisana tkanka ulega wzmocnieniu kontrastowemu.Interpretacja: mogą wskazywać na przewlekłe choroby płuc lub oskrzeli (np. przewlekła obturacyjna choroba płuc - POChP) lub na nadciśnienie tętnicze.. mezczyzna 61lat, od 20lat nie pale.. Interpretacja wyniku badań CT - odpowiada Lek.. 17x21 mm, druga zmiana o podobnej morfologii o wym.. Guzki powiększyły się z 12 mm do 15 mm i z 9 mm do 20 mm.. Zacienienie linijne nieprzegrodowe w RTG płucProszę o wyjasnienie TK płuc .w grzbietowych partiach segmentów postawnych obu płuc drobnosiateczkowate zagęszczenia miąższu, w pierwszej kolejności o charakterze hydrostatyczno-grawitacyjnych,w zakresie płata lewego dolnego płuca obwodowo i podopłucnowo , pojedyńcze rozsiane mikroguzki poza tym miąż płucny prawidłowo powietrzny,jamyo płucnowe wolne.Proszę o wyjaśnienie wyników TK płuc bez kontrastu.. w lewym plucu w okolicy gornego bieguna wneki widoczne nie ostrych zarysów zacienienie do 42mm, zlwajace sie z cieniem wneki.przepona i katy zebrowo-przeponowe wolne, sylwetka serca nieposzerzona..

W POLU ŚRODK PŁUCA LEWE ZAGESZCZENIA ZLEWAJĄCE SIĘ ZE SOBĄ W OBSZARY 3,5X10CM DOCHODZA DO OPŁUCNEJ.Proszę o interpretację wyników tomografii komputerowej płuc.

Pierwsze badanie wykonano 28 grudnia 2015, a drugie 15 kwietnia 2016.. Wynik: TK klatki piersiowej przeglądowe i po wzmocnieniu kontrastowym.. Obraz TK może wskazywać na proces nowotworowy płuca prawegp.. Badanie wykrywa: zmiany zapalne zatory tętnicy płucnej niedodmę płuc rozedmę płuc obecność płynu lub zrostów w jamie opłucnej guzy nowotworowe - pierwotne i przerzutowe zwłóknienia płuc i marskość płucaInterpretacja wyniku tomografii komputerowej płuc PROSZĘ O INTERPR TOMOGR PŁUC ; CZĘŚCIOWE ZMNIEJSZENIE OBJĘTOŚCI PŁUCA LEWE Z PRZEMIESZCZENIEM SYLWE SECA NA STRONĘ LEWĄ .. Na tle tych zmian w prawym szczycie widoczne zagęszczenie o nieregularnych obrysach o wym.. 9 płuca lewego były retrospektywnie widoczne w poprzednim TK jamy brzusznej i miednicy małej.. Oto opis TK: wydłużone wyrostki rylcowa te obustronnie, że częściowym skostnieniem więzadeł rynkowo-gnykowych;po stronie prawej długości 55mm po lewej stronie 44mm, Od ponad roku męczę się, boli mnie szyja uszy i mam dużo śliny, brałam różne leki .Dodatkowe preparaty do badania tomografii komputerowej płuc nie są wymagane.. Wyjątkiem są ankiety z potrzebą stosowania substancji nieprzepuszczających promieniowania rentgenowskiego.. Izabela Górkiewicz .prosze o interpretacje rtg.. czuje sie dobrze, nie mam objawów choroby,…Mar 25, 2021Tomografia płuc jest przydatna w wielu stanach chorobowych, szczególnie w ocenie zmian rozrostowych (nowotworowych) i związanych z przewlekłymi chorobami..

Interpretacja: najczęściej oznacza nowotwór (łagodny lub złośliwy), ropień lub chorobę ziarniniakową (np. sarkoidozę).Jak interpretować wyniki tomografii komputerowej płuc?

Największy guzek zlokalizowany jest w okolicy szczytu płuca prawego.. Uwidoczniono nieprawidłową tkankę, która obmurowuje podział oskrzela głównego prawego oraz podział oskrzela do płata dolnego.. Interpretacja: zmiany tego typu to często zmiany uwapnione, do których zaliczyć można złogi wapnia w tętnicach, zwapniałe węzły chłonne, a także nowotwory (między innymi kostniaki).Bardzo Was proszę o zinterpretowanie wyników dwóch badań tomografii komputerowej płuc mojej Mamy.. Paweł Baljon Wynik Tk klatki piersiowej u 39-latki - odpowiada Lek.. płuco .W podsumowaniu swoich badań lekarze z Akademii Medycznej w Chengdu, zaznaczają, że wyniki badań obrazowych mogą odbiegać od specyfiki konkretnych infekcji.. W srodpiersiu ani we wnekach pluc nie stwierdza sie obecnosci powiekszonych wezlow chlonnych .Tomografia komputerowa płuc umożliwia rozpoznanie i szczegółową ocenę anomalii powstałych w drogach oddechowych.. Powiększone węzły chłonne w tomografii komputerowej jamy brzusznejNov 26, 2021Co oznacza: obszar hiperdensyjny w badaniu tomografii komputerowej jest jaśniejszy, niż jego otoczenie, ponieważ posiada wyższy współczynnik pochłaniania promieniowania X.. W pierwszym badaniu stwierdzono zmiany o charakterze drobnych guzków ("pączkującego drzewa") w płucu prawym, a w kolejnym badaniu zmiany te stwierdzono w obu płucach.Dec 3, 2020Tomografia komputerowa jest rodzajem nowoczesnego badania radiologicznego, za pomocą którego można w bardzo dokładny sposób uwidocznić praktycznie wszystkie narządy w naszym organizmie.. Oto opis: W płucu lewym , w języczku oraz w segm 8 pasmowate zagęszczenie włóknisto - niedodmowe pozapalne ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt