Zmiany na maturze z polskiego 2023

Pobierz

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych muszą sami szukać wskazówek w rozporządzeniach Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz w komunikatach Centralnej Komisji Edukacyjnej, by być na bieżąco.. Naj­waż­niej­szą zmia­ną jest poja­wie­nie się testu histo­rycz­no­li­te­rac­kie­go, spraw­dza­ją­ce­go m.in. zna­jo­mość epok lite­rac­kich i wybra­nych lek­tur obo­wiąz­ko­wych, a tak­że teo­rii lite­ra­tu­ry oma­wia­nych pod­czas lek­cji.Największe zmiany dotyczyć będą egzaminu z języka polskiego ‹ wróć Od 2023 roku maturzysta będzie musiał zdać egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli uzyskać z jednego minimum 30 procent punktów, obecnie wystarczy, że tylko do niego przystąpi Zmiany merytoryczne, będą niezbędne z uwagi na zmienioną podstawę programowąMar 14, 2022Zmianie w 2023 roku ulegnie także ilość zadań na egzaminie z matematyki.. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych muszą sami szukać wskazówek w rozporządzeniach Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz w komunikatach Centralnej Komisji Edukacyjnej, by być na bieżąco.May 24, 2022Mar 18, 2021Feb 8, 2022Mar 5, 2022Feb 9, 2022May 3, 2021May 7, 2022Aug 4, 2021Mar 18, 2021Mar 30, 2021Apr 13, 2021Sep 30, 2021Zmiany na maturze zmobilizują uczniów, ale mogą też spowodować, że mniej osób ją zda.. Zmiany w egzaminie maturalnym wywołują burzę pytań, a podane informacje wciąż nie są kompletne..

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 20246 days agoMatura z polskiego 2023 - co się zmienia?

Matura podstawowa nie będzie już zawierać zadań za 5 lub 6 punktów, za to pojawi się więcej zadań z możliwością zdobycia jednego lub dwóch punktów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt