Właściwości ciał stałych cieczy i gazów klasa 7

Pobierz

Są rozprężliwe.. Uzupełnij zdania odpowiednimi opisami oznaczonymi literami A, B lub C, tak aby powstały zdania opisujące właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.Klasa 7, rok szkolny 2018/2019 .. E. zmieni się.. Nadaje ona kroplom kształtwłąsciwości ciał stałych: - trudno jest zmienić ich objętość i kształt - mogą one być sprężyste, kruche i plastyczne - moze zmienić sie ich stan skupienia pod wpływem wysokiej temperatury - niektóre przewodzą prąd i ciepło (np:metale) - niektóre nie przewodzą prądu i ciepła (np:niemetale) właściwości cieczy : - nie maja własnego kształtu - są nieściśliwe - mają .. Rzeźbienie w materiale skalnym.. Analiza właściwości wody w różnych stanach skupienia W każdym z trzech stanów skupienia mamy tą samą substancję - wodę ale w zależności od stanu w jakim się znajduje ma ona różne właściwości.. F. nie zmieni się.. Niektóre mogą być kruche.PRZYKŁADY CIAŁ STAŁYCH: .. gazów, nie wypełniają całej objętości zbiornika.. które ciała przewodzą prąd elektryczny i ciepło, a które nie przewodzą?. Ciała stałe też powinny mieć wektory, ale malutkie, bo ledwo co drgają.. zwiększanie się objętości gazów.. Zaznacz odpowiedni kwadrat.. zwiększanie i zmniejszanie masy ciała stałego.Podać stany skupienia substancji.. W ten sposób określamy stan skupienia substancji .Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów - FIZYKA..

Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów , II.

Są ściśliwe.Gazy są ściśliwe (w przeciwieństwie do ciał stałych i cieczy).. C / D, a kształt cieczy .. Dyfuzja świadczy o tym ze cząsteczki są w nieustannym ruchu.. Rozprężanie gazu polega na zwiększaniu jego objętości i spadku ciśnienia.. Podaj własności cieczy i ciał stałych Obejrzyj filmy załączone do lekcji Własności gazów 1.. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz .właściwości ciała stałych, cieczy i gazów.. Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych to: answer choices.. Fizyka (październik 2020 r.) Temat 5.. Gęstość zmienia się pod wpływem zmian temperatury oraz ciśnienia.. Rozszerzalność cieczy i ciał stałych jest różna w zależności od rodzaju substancji.. FIZYKA KLASA 7 DZIAŁ I - PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄZnajdujące się w powietrzu tlen i azot to gazy, z kolei olej, woda czy benzyna to ciecze, a sól, cukier lub węgiel kamienny to ciała stałe.. zwiększanie się objętości ciała stałego pod wpływem wzrostu temperatury i zmniejszanie się objętości pod wpływem spadku temperatury.. D. nie zmieni się.. Nauczę się wymieniać przykłady substancji występujących w trzech stanach skupienia oraz opisywać różnice między ciałem stałym, cieczą i gazem.porównuje właściwości ciał stałych, cieczy i gazów analizuje różnice w budowie mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów; rozpoznaje na podstawie właściwości, w jakim stanie skupienia znajduje się substancja ..

Właściwości ciał stałych cieczy i gazów.

Wskazać różnice w mikroskopowej budowie gazów, cieczy i ciał stałych.. 3.Test Właściwości cieczy i gazów, teoria kinetyczno - cząsteczkowa, podrozdział podręcznika Spotkania z fizyką cz. 1 dla Klasa I. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Temat: Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów.. Podaję właściwości fizyczne ciał stałych, cieczy i gazów.Gęstość pozwala na wygodne wyliczanie masy ciała, kiedy znamy jego objętość lub objętości kiedy znamy masę ciąła.. 2009-06-12 20:22:54; jakie praktyczne zastosowania moze miec rozszerzalnosc temperaturowa cial stalych, cieczy i gazów 2009-01-08 15:17:02; cechy cieczy i gazów 2009-10-12 18:25:52cieczy.. Właściwości ciał stałych, cieczy i sprężystość, plastyczność, kruchość .. gazów 1 informuje, że dana substancja może występować wtrzech stanach skupienia podaje przykłady ciał stałych, cieczy, gazów wymienia właściwości substancji znajdujących się w stałym stanie .Q..

Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.

C. zmieni się.. Właściwości gazów: - samorzutnie wypełniają całą dostępną przestrzeń.10.. Własności cieczy Napięcie powierzchniowe Na skutek oddziaływań międzycząsteczkowych na powierzchnii cieczy tworzy się siła działająca do wnętrza cieczy.. Po przelaniu do innego naczynia objętość cieczy .. Cele sformułowane według ucznia: Podaję stany skupienia substancji.. W naczyniach wytwarzają swoją powierzchnię swobodną.. Jakie są 3 podstawowe stany skupienia i czym się od siebie różnią?. Niektóre odznaczają się plastycznością.. Samorzutnie wypełniają całą dostępną im przestrzeń.. Wszystkie substancje (ciała stale, ciecze, gazy) są zbudowane z cząsteczek lub atomów.. Cele kształcenia - wymagania ogólne 1.. - gazowy - łatwo zmienić objętość i kształt, ciało zajmuje całą dostępną mu przestrzeń.Największą rozszerzalnością temperaturową odznaczają się gazy, a najmniejszą- ciała stałe.. Właściwości ciał stałych: - ciała stałe to np. tworzywa sztuczne, guma, drewno są izolatorami ciepła (nie przewodzą ciepła ani prądu).. Ponieważ staleNajpierw kilka prostych pytań: czym różni się przewodnik od izolatora?. gdzie wykorzystuje się właściwości kruche ciał stałych.. Właściwość A B C 1.. Nie mają kształtu - przybierają kształt naczynia, w którym się znajdują.. Właściwości i budowa materii , Klasa 7 , Spotkania z fizyką , Fizyka , Reforma 2017 .Klasa: VII Nauczyciel: Jan Sagun TEMAT: Stany skupienia..

Różnice w budowie ciał stałych, cieczy i gazów i 3.4.

Wszystkie wektory powinny być proste!. co to jest pow.Klasa 7, temat: Różnice w budowie ciał stałych, cieczy i gazów.. Właściwości cieczy: 3.. Rozprężaniu gazu często towarzyszy obniżenie jego temperatury, co jest najwyraźniej widoczne, gdy ten proces zachodzi gwałtownie.. Opisując właściwości substancji, zawsze zwracamy uwagę na to, w jakiej postaci ona występuje - stałej, płynnej czy może gazowej.. Właściwość A B C 1.. Gazy nie mają określonej objętości - przybierają objętość naczynia, w którym się znajdują.. Zaznacz odpowiednie kwadraty.. Przyjmują kształt naczynia.. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.. Mają własny, określony kształt.. Gaz w zamkniętym zbiorniku; E-ćwiczenia - zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji; Wskazówki metodyczne do rozdziałów 3.3.. Nigdy nie wolno wrzucać do ognia opakowań po aerozolach, ponieważ szczelnie zamknięty w nich gaz, rozszerzając się, może spowodować wybuch pojemnika.Wskaż właściwości gazów (A), cieczy (B) i ciał stałych (C).. Zachodzi najszybciej w gazach a najwolniej w ciałach stalych.. drążenie pokładów węgla.. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.. Gazy są złymi przewodnikami ciepła i prądu elektrycznego.Fizyka Budowa wewnętrzna i właściwości ciał stałych - WiedzaBudowa cząsteczek ciał stałych , cieczy, gazów 2010-06-29 16:42:47; Spis wzorów chemicznych cieczy i gazów!. Niektóre odznaczają się sprężystością.. Źródło:Klasa 7; Fizyka (październik 2020 r.) Powrót..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt