Obliczanie wyrażeń algebraicznych pdf

Pobierz

W zadaniach poniżej niektóre dane zapisane są za pomocą liter.Obliczwartościwyrażeńalgebraicznych: a)9+4 dla §=6 c)4(8− )dla =0 b)7+10 dla ¨=−3 d)8−15 dla =1 5 3.. Zapisz w zeszycie: Aby obliczyć wartość liczbową wyrażenia algebraicznego, należy w miejsce liter podstawić podane liczby i wykonać wskazane działania.. −2 B. −1 Liczbąspełniającąrównanie5( −1)=10jest C. Którerównaniematakiesamorozwiązaniejakrównanie +2=−5?. Uczniowie oglądają prezentację multimedialną na monitorze interaktywnym i odpowiadają na pytania nauczyciela.. Ile kilometrów przejedzie ten samochód w cia- gu x godzin?. Ile osób jest w klasie?. Oceńprawdziwośćzdań.WstawznakXwodpowiedniąkratkę.. Ile osób jest w klasie?. Ułóż odpowiednie równanie.. prawda fałsz 4.. Potęgowanie 3.. Rozwiązuj zadania z ćwiczeń ze strony 92.. Liczbąspełniającąrównanie2 +7=5jest A.. Przy stole siedzi nauczyciel.. Mnożenie i dzielenie (w kolejności od lewej strony) 4.Właśnie obliczyliśmy wartość wyrażenia algebraicznego.. Dokończzdania.WybierzwłaściweodpowiedzispośródA lubB orazspośródC lubD.. W prostokącie o obwodzie 24 cm, szerokość jest 2 razy krótsza od długości.. Dzień dobry.. Data: 7 lutego 2019 Prowadząca: Barbara Cichocka Punkt podstawy programowej: III Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi.. a)Wyrażenia algebraiczne Zapisywanie treści zadań z użyciem liter Rozwiązując różne zadania często zapisujemy wyrażenia arytmetyczne i obliczamy ich wartości..

Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych - ćwiczenia.

W wyrażeniach arytmetycznych występują: liczby, znaki działań i nawiasy, np. 8 · 12 + 5, 3 2 - 4.. 2. a) Oblicz wartošé wyraŽenia 7 x — .. blad i zapisz prawidlowe obliczenia.. prawda fałsz Wyrażenie4( −3)dla =8przyjmujewartość20.. Na przykład: Szkoła Podstawowa nr 7 im.. Uczeń: 1) zapisuje wyniki podanych działań w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych; klasa 7wartości wyrażeń algebraicznych.. 3 =21Wyrażenia algebraiczne - praca klasowa nr 2 Praca klasowa dla klasy I gimnazjum - w dwóch wersjach A i B - sprawdzająca umiejętności uczniów w zakresie: czytanie i pisanie wyrażeń, upraszczanie jednomianów, redukcja wyrazów podobnych i mnożenie sum algebraicznych przez liczbę, rozkładanie wyrażeń na czynniki i obliczanie wartości liczbowej.Zapisz odpowiednie wyraŽema algebraiczne: a) liczba 0 6 wieksza od liczby x b) liczba o s mmejsza od liczby n c) liczba 9 razy mniejsza od liczby y d) liczba 4 razy wieksza od liczby 2 — x Zapisz w postaci vyraŽeñ algebraicznych trzy kolejne liczby calkowite: a) nastepujace po liczbie calkowitej x + 5, b) poprzedzajace liczbe calkowita p.WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE - trening przed sprawdzianem kl. 7 1.. Proszę przepisać do zeszytu.. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych Wartości wyrażeń algebraicznych obliczamy wstawiając w miejsce liter odpowiednie liczby..

Zadanie 1 str. 186 (podręcznik) Oblicz wartości wyrażeń algebraicznych.

Oblicz wymiary tego prostokąta.. Erazma z RotterdamuZapisz wyraŽenia algebraiczne przedstawiajqce podane liczby.. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego: a) dwukrotność liczby m b) sumę podwojonej liczby b i liczby c c) liczba k jest o 10 mniejsza od liczby m d) różnica liczb m i n jest 2 razy mniejsza od ich iloczynuTemat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.. Gdyby w klasie było: 7 ławek to 2 · 7 + 1 = 15 w klasie byłoby 15 osóbW celu obliczenia kadego z wyrae uczniowie wpisuj formuy do odpowiednich komrek.. a) Liczba 4 razy mniejsza od liczby n + 100. b) Liczba 3 razy wiqksza od sumy liczb m i n. c) Trzy czwarte liczby m — n. d) Polowa liczby m + n — 6. a) Samochód jedzie z predkošciq 90 km/h.. Uzupełnij tabelkę.. Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych- utrwalenie Aby obliczyć wartość wyrażenia należy w miejsce litery wstawić podaną liczbę Przykład 1 W klasie jest n ławek.. Czwartek - 02.04.2020.. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych Nauczyciel rozdaje każdej parze siedzącej razem w ławce kartę pracy (Załącznik nr 1).. Zadaniem uczniw jest jedynie zastpi nazwy zmiennych adresami komrek z danymi i uwanie napisa operatory dziaa, nie pomijajc adnego.Temat: Obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych..

Obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych Przykład 1 W klasie jest n ławek.

Kto ma zeszyt ćwiczeń ten może rozwiązać w zeszycie ćwiczeń str. 92 .. Piątek - 03.04.2020.. Uwaga Należy pamiętać o kolejności wykonywania działań: 1.. Dziś kontynuacja lekcji poprzedniej.. 6 8,5 −3 −5 5.• obliczać wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych • dodawać i odejmować sumy algebraiczne • mnożyć sumy algebraiczne przez jednomiany • mnożyć sumy algebraiczne (K -R) • doprowadzać wyrażenia algebraiczne do prostszej postaci • wyłączyć jednomian przed nawiasWYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA .. obliczyć masę książki (masa książki - y) 9.. Przy stole siedzi nauczyciel.. Działania w nawiasach 2.. Wyrażenie3 +3dla =−1przyjmujewartość6.. b) Piechur idzie z predkošciq 6 km/h.Zapisywanie wyrażeń algebraicznych i obliczanie wartości wyrażenia najpierw podziel wielokąt na 2 prostokąty P 1 i P 2 (podziel tak jak na filmie) a) pole całego wielokąta P = P 1 + P 2 P 1 = 5 a = 5a P 2Teraz ty w zadaniu 1/190 i 5/191 uprość wyrażenia algebraiczne.. Warto wyraenia, ktrego matematyczny zapis jest umieszczony w komrce E4, obliczaj w komrce E5, wpisujc do niej formu =C4+C5+13.. Nie zgaduj!. W każdej ławce siedzi 2 uczniów.. * a) Zapisz za pomocą wyrażeń algebraicznych 4 kolejne dowolne liczby naturalne.Wyrażenia algebraiczne i równania imięinazwisko lp.wdzienniku str.1/2 klasa data 1.. Pozdrawiam ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt