Przyporządkuj do każdego z podanych opisów odpowiedni termin

Pobierz

Przyporządkuj do podanych nazw roślin uprawnychPrzyporządkuj do każdego opisu jeden z profili glebowych przedstawionych na fotografiach.. Wydobycie krajowe prowadzone jest na Niżu Polskim i Podkarpaciu.. Ta radykalna postawa nacjonalistyczna wyraża się niechęcią, a nawet nienawiścią do innych narodów.. W tym celu wpisz odpowiadające im numery opisów w kratki obokterminow.. A. kosmopolityzm B. antysemityzm C. ksenofobia 1.. Wpisz obok każdego z opisów oznaczenie właściwego pola mapy, w którym znajduje się dany obiekt.Uporządkuj wydarzenia geologiczne w kolejności chronologicznej w każdej z podanych grup.. )Matura 2012: Biologia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] KS 14 maja 2012, 14:23. socjalizacja, B. konflikt ról10 Wyjaśnij,uczniowskiorgany.a .. 3 Przyporządkuj do każdego z ter-minów odpowiednie wyjaśnienie.prawo naklaTerminyA.. W życiu prywatnym jestem mamą 3-jki dzieci oraz miłośniczką historii XX-wieku.Wybierz książkę.. Średni spadek strumienia.. (2 pkt) Długość Jeziora .Przyporządkuj trzy z wymienionych obiektów geograficznych do wskazanych miejsc na profilu terenu.. Uzupełnij tabelę.. B - antysemityzm .. Opis zespołu leśnegoPrzyporządkuj do każdego z podanych opisów odpowiedni bieg rzeki: górny , środkowy , dolny 1.. Erozja boczna i akumulacja przyczyniają sie do powstania meandrow 5.. Powstaje delta 4.. Zadanie 1.. Spotkania z fizyką 7, Podręcznik..

Wpisz nazwy tych obiektów w odpowiednie miejsca.

Tworzą sie doliny V- kasztaltne 3.. C - kosmopolityzm .. Typy jezior: cyrkowe, deltowe, krasowe, przybrzeżne, rynnowe.. Uwielbienie własnego narodu i niechęć lub nienawiść wobec innych .. Publikujemy arkusze z .MAJ ROK 2007 Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 60 punktów Wypełnia zdający przed rozpoczęciem pracy PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO 2 Egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony Zadania od 1. do 9. wykonaj na podstawie załączonej mapy fragmentu Pobrzeża Kaszubskiego.. Przerysuj poniższy schemat do zeszytu i wykonaj poniższe polecenia a) Dopasuj ramki do odpowiednich miejsc schematu liryka Rodzaje literackie epika ….Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MGE-R1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1.. Opisy: 1.. W każdym wierszu tabeli zaznacz właściwą literę.. Postawa ta wyraża się w niechęci i wrogości wobec osób o odmiennej religii, kulturze lub rasie.. Czytając opis profilu glebowego, przyjrzyjsię uważnie każdej z fotografii, a następnie ustal, na której z nich: .. wpisując odpowiednie dane odczytane z fotografii i tabeli z symbolami poziomów genetycznych.Następnie podkreśl w każdej kolumnie nazwy roślin o największym areale w danej grupie..

Przyporządkuj do każdego z podanych opisów odpowiedni termin spośród pojęć oznaczonych literami A−C.

Question from @Nicoleglowacka2 - Szkoła podstawowa .1.. Strona 26.. Woda płynie bardzo wolno , osadza sie wokół dużo materiału skalnego 2.. - magnetyczne.. W każdym wierszu tabeli zaznacz właściwą literę.. B. Stan, w którym wartość kaloryczna przyjmowanych pokarmów jest niższa od zapotrzebowania organizmu, to.Przyporządkuj do każdego z podanych opisów odpowiedni termin spośród pojęć oznaczonych literami A−C.. Zadanie 3.. Pokrywa ono około 20% zapotrzebowania krajowego.3 Przyporządkuj do każdego z ter-minów odpowiednie wyjaśnienie.prawo naklaTerminyA.. Formacje roślinne: lasy liściaste, pustynia chłodna, roślinność śródziemnomorska, step, tajga, tundra.Do każdego z opisów przyporządkuj odpowiedni surowiec eksploatowany w Polsce.. Odnosi się do interesu państwa i….. a) - Ta radykalna postawa nacjonalistyczna wyraża się niechęcią, a nawet nienawiścią do innych narodów.. Nurt jest szybki , przeważa erozja wglebna.. Przyłączenie cząsteczki wody do wolnego substratu.. A.białka B.węglowodany C.Lipidy D.witaminy E.woda F. sole mineralne 1)Budulec błon komórkowych 2)budulec tkanki kostnej 3)składniki osocza 4)aktywatory enzymów w reakcjach metabolicznych 5)materiał energetyczny organizmuPrzyporządkuj wymienionym rodzajom prawa właściwe opisy.. A B C 2.Przyporządkuj każdemu z podanych obszarów Polski charakterystyczny dla niego typ genetyczny jezior..

Przyporządkuj do podanych nazw roślin uprawnych w Polsce właściwe opisy (A-F).

W swoim życiu staram się żyć według maksymy "plus ratio quam vis", czyli "więcej znaczy wiedza niż siła".. Następnie podkreśl w każdej kolumnie nazwy roślin o największym areale w danej grupie.. Stan organizmu spowodowany czasowym brakiem pożywienia, w skrajnych przypadkach prowadzący do śmierci, to głód.. rzepik, pszenica, kukurydza, rzepak, bób, słonecznik, fasola, jęczmień, groch boża Rośliny oleiste Rośliny strączkowe 4.. A. szowinizm B. antysemityzm C. kosmopolityzm 1.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu .Wpisz podane nazwy roślin uprawnych w odpowiednie miejsca tabeli.. Przekształcanie substratu w produkty.. Wpisz do tabeli numer, którym ten opis oznaczono.. szowinizm , nacjonalizm , pojęcia : 1. podporządkowanie praw obywateli interesom narodu .. Zadanie.. kosmopolityzm .. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron (zadania 1 - 35) oraz barwną mapę.. A B C 2.Przyporządkuj do każdego z podanych opisów odpowiedni termin spośród pojęć oznaczonych literami A−C.. (2 pkt) Dobierz odpowiednie rodzaje skał (spośród zaznaczonych na przekroju) do procesów geologicznych, w wyniku których powstały.. Przybrzeżna część dna.- Sciaga.pl 1. przyporządkuj poszczególnym związką odpowiednie opisy.Jeden opis może być przyporządkowany do kilku składników.. Zadanie.. pojmanie istotnej roli ojczyzny i narodu w życiu człowieka ..

Nazwy typów jezior wybierz spośród podanych poniżej.

Zobacz galerię (3 zdjęcia) Dodaj komentarz: 7.. Udostępnij: Matura z biologii już się zakończyła.. W każdym wierszu zaznacz właściwą literę.. Odpowiedź Zadanie 10.. Bliska mojemu sercu jest pedagogika Korczaka.. 2.Do każdego etapu hydrolizy (A-D) przyporządkuj jego prawidłowy opis wybrany spośród podanych (1-5).. Wpisz znak X w odpowiednie .. Username * E-Mail .b) Wpisz do tabeli nazwy tych form oraz przyporządkuj każdej z nich odpowiedni opis wybrany z podanych poniżej.. (2 pkt) Na blokdiagramach ukazano poszczególne etapy kształtowania się pewnego obszaru a obok Enzym z centrum aktywnym gotowy do przyłączenia substratu.Przyporządkuj do każdego opisu właściwy obszar leśny ‒ wybierz jedną z dwóch liter A albo B oraz C albo D.. (2p) A - szowinizm .. - mechaniczne.Do kolejnych definicji należy dopisać następujące terminy: A. Przyporzadkuj terminom odpowiednie opisy 1) STAN 2) WASAL 3) HOŁD 4) LENNO 5) MONARCHIA PATRYMONIALNA 6) SENIOR 7) PRZYWILEJ 8) MONARCHIA STANOWA a) panstwo traktowane jako własność monarchy b) osoba nadajaca lenno c) wyodrebniona prawnie grupa społeczna d) ceremonia uroczystego przekazania lennaPrzyporządkuj do każdego terminu odpowiedni opis.. Zadanie 4.. (SP10) Na mapie poziomicowej przedstawiono fragment pradoliny Redy i Łeby.Roślinność w Europie wykazuje ścisły związek z warunkami klimatycznymi.. socjalizacja, B. konflikt ról10 Wyjaśnij,uczniowskiorgany.a.. rzepik, pszenica, kukurydza, rzepak, bób, słonecznik, fasola, jęczmień, groch Zboża Rośliny oleiste Rośliny strączkowe 4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt