Test predyspozycji językowych do liceum

Pobierz

W sumie z obu części sprawdzianu można uzyskać maksymalnie 113 punktów.Chciałabym serdecznie podziękować za zajęcia z języka polskiego z Panią Anią.. Klucz odpowiedzi .. Kandydaci mogą się ubiegać o przyjęcie do 5-letniej klasy dwujęzycznej, jeżeli uzyskają co najmniej 50% wynik z egzaminu predyspozycji językowych, organizowanego w terminie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.. Strona główna.. Dyrektor XV Liceum OgólnokształcącegoTest, który jest opisany na dalszych podstronach tej strony (również w jednolitych załącznikach poniżej) stara się naprawić tę sytuację.. (4 pkt) amare - kochać videre - widzieć ancilla - niewolnica hortus - ogródNasze materiały dostępne są również jako zbiór zadań Testuj swoje kompetencje językowe.. Sprawdzian kompetencji językowych ma na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu wybranego języka nauczanego w szkole podstawowej.Przykładowe testy z języka angielskiego.. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach przy ulicy 3 Maja 42.. Uważa, że Pani Ania jest bardzo miłą, ciekawą i inspirującą osobą.. Możesz też ten sam test rozwiązać interaktywnie.. PRZYKŁADOWY TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH Ćw.. Mój syn, Karol, bardzo chętnie w nich uczestniczył, uważa, że zajęcia te bardzo mu pomogły w egzaminach do liceum.. Zakreśl prawidłową odpowiedź 1. konwencja a) umowa b) spotkanie c) krytyka d) zbiór 2. wytwornyTEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH (Test zawiera przykładowe zadania badające w jakim stopniu uczeń posiada zdolności do nauki języka obcego)..

Test predyspozycji językowych odbędzie się dnia 30 maja 2016r.

menu górne - Rekrutacja.. VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.. Sprawdzian predyspozycji.. Część ustna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-33 punktów.. Część pisemna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-80 punktów.. 30 czerwca o godz. 12:00 odbędzie się Test Predyspozycji Językowych dla kandydatów do Dwujęzycznego Liceum.. w Łodzi, ul. Pomorska 105 (prosimy o przyniesienie legitymacji).. Nie zapomnijcie o teście predyspozycji językowych!Test predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej.. Stanowią naturalną reakcję na społeczne zapotrzebowanie.1 Przykładowy test predyspozycji językowych.. Sprawdzian predyspozycji.. Test predyspozycji językowych zdają uczniowie VI klasy SP, którzy chcą chodzić do dwujęzycznej VII klasy SP.. Ustawienia.. Klucz odpowiedzi .. Domyślna czcionka..

Sprawdzian predyspozycji.

Sprawdzian kompetencji językowych zdają uczniowie VIII klas SP i III klas gimnazjum, którzy chcą rozpocząć naukę w klasie dwujęzycznej w liceum.Język angielski - część pisemna i ustna.. Hetmana Jana Tarnowskiego.. Test ten (Test Uzdolnień do Nauki Języków Obcych - TUNJO) jest polską adaptacją testu Modern Language Aptitude Test (MLAT), Carrolla i Sapona z 1959 roku.. W trybie rekrutacji do klasy językowej w pierwszej połowie czerwca przeprowadzany jest test kompetencji, sprawdzający poziom opanowania z języka angielskiego oraz predyspozycje kandydata do nauki języków obcych.. Prosimy dzwonić z pytaniami dotyczącymi rekrutacji do klasy wstępnej.. Dla kandydata.. Proszę wpisać je do odpowiedniej rubryki w tabeli.Kandydaci do klas dwujęzycznych w liceach zdają dwa rodzaje sprawdzianów: sprawdzian kompetencji językowych i sprawdzian predyspozycji językowych.. Bateria MLAT, będąca w użyciu od ponad 50 lat, ustanowiła pewnego rodzaju standard w konstruowaniu testów uzdolnień językowych w wielu krajach na świecie.TEST PREDYSPOZYCJI DO XII GIMNAZJUM.. 1 Do słów w tabelce dopisz antonimy (wyrazy o przeciwnym znaczeniu), wybierając je z podanych przykładów.. test 1. egzamin_1.doc .Przykładowe sprawdziany kompetencji językowych - I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.. Opowieść o gazecie - tekst czytany przez nauczyciela.Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się 7 czerwca 2021. godz. 9:30 - kandydaci z nazwiskiem zaczynjaącym się na litery od A do M. godz. 13:30 - kandydaci z nazwiskiem zaczynającym się na litery od N do Ż. Sprawdzian trwa 120 minut i jest oceniany w skali 0-95 punktów.II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie - Sprawdzian kompetencji językowych 2020..

Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się w VIII LO im.

Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2021/2022.. II Liceum Ogólnokształcące im.. Czas trwania testu: 45 minut.Wszystkie 26 czerwca 2020.. Wszystkie sprawy nieujęte w tym regulaminie znajdują się w Szkolnym Regulaminie Rekrutacji XV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im.. Przystąpienie do testu predyspozycji językowych jest warunkiem podjęcia postępowania rekrutacyjnego do klasy dwujęzycznej.Przykladowy test predyspozycji jezykowych.. Marii Skłodowskiej-Curie ul. 3 Maja 42 40-097 Katowice tel.. Wykorzystując podane słówka łacińskie i ich polskie znaczenie oraz istniejące formy podane w tabelce, uzupełnij te brakujące.. Opracowanie na podstawie testu: A. Chabros, K. Lewicka ZADANIE 1 (0-16 pkt) Z jaką kategorią kojarzą ci się podane niżej słowa?. Biuletyn Informacji Publicznej.. Rejestracja rozpoczyna się o godzinie 11:30 (główne wejście do budynku od ul. Armii Poznań 27) Kandydat musi okazać dokument potwierdzający tożsamość i być zaopatrzony w przybory do pisania oraz maseczkę/przyłbicę.Test predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej.. Nie wszystkie podane słowa nadają się do wykorzystania w tym zadaniu.. o godz. 15.00 w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im.. Rekrutacja.. Są to testy, które pomagają w samodzielnym przygotowaniu się do egzaminu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych w szkole podstawowej i liceum.Przykładowe sprawdziany predyspozycji językowych do klasy 7 dwujęzycznej..

Wyniki testu predyspozycji językowych zostaną ogłoszone do dnia 17 czerwca 2021r.

Pod testami znajdziesz zakres materiału, który obowiązuje Cię na sprawdzianie kompetencji językowych.Uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna przyjmuje i weryfikuje wnioski wyłącznie w dniach o d 17.05.2021 do 31.05.2021 w godzinach 8:00-15:00, a następnie wznawia pracę 25.06.2021.Czym różni się test predyspozycji językowych od sprawdzianu kompetencji językowych?. ZADANIE I - (Zadanie to ma na celu zbadanie czy uczeń wykazuje się wyczuciem stylistycznym i umiejętnością stosowania poprawnych struktur zdaniowych).PRZYKŁADOWY TEST DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ Sprawdzian predyspozycji językowych składać się będzie z dwóch części: 1) Testu określającego predyspozycje językowe 2) Testu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego Sprawdzian odbywa się w formie pisemnej i trwa 60 minut.. : (32) 253-94-32Testy predyspozycji językowych to zjawisko stosunkowo nowe w praktyce polskiej oświaty na poziomie licealnym, a zwłaszcza - gimnazjalnym.. Większa czcionka.TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH - ÓSMA klasa.. Oddziały 2021/2022.. Strona główna.. Klucz odpowiedzi .. szlachetny uczciwy mężny pospolity dojrzały dziecinny uroczysty niecny sceptyczny dzielny tchórzliwyPRZYKŁADOWY TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH Czas: 60 minut 50 pkt Zadanie I (5 pkt) Do każdego z wyrazów dobierz jeden (z czterech podanych), który najlepiej oddaje jego znaczenie (synonim).. Dzięki niej "otworzył się" na polski.EGZAMIN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH.. CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW.Test predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej w rekrutacji uzupełniającej odbędzie się 6.08.2021 r. o godz. 9.00.. Poniżej podajemy przykladowe testy.. Do części ustnej są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 32 punkty (40%).. Jana Długosza.. Łącznie ze sprawdzianu kandydat możeTest predyspozycji językowych Drodzy kandydaci do klasy wstępnej dwujęzycznej z językiem francuskim naszego LO!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt