Sprawozdanie końcoworoczne wychowawcy klasy

Pobierz

Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!. Liczba uczniów ze średnią pow. 4,75 - kl. IV-VILiczba i nazwiska uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w kl.Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. Dziewczynki zaś są bardzo miłe, sympatyczne, kulturalne, zawsze służą pomocą i dobrą radą.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Analiza frekwencji klasy.ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) INFORMACJE STATYSTYCZNE.. Klasa IIIa 15 uczniów ma, w tym 6 uroczych dziewczynek i 9 przystojnych chłopców.. Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I półroczu roku szkolnego 2012/2013.Sprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania naszych uczniów.. Klasa I liczy dziewięcioro dzieci w tym 4 dziewczynki i 5 chłopców.. Pracują w średnim i wolnym tempie, chętnie wykonując poszczególne .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (edukacja wczesnoszkolna) Rok szkolny 2014/2015, semestr I.. Ilość uczniów1.. Zawiera następujące sekcje: Uczniów, którzy nie będą klasyfikowani; Uczniów wyróżnionych; Analizę pracy klasySprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8Wychowawca: Halina Śpiewak..

Sprawozdanie z pracy wychowawcy oddz.

Uczniowie klasy lubią się i współpracują ze sobą na co dzień w czasie zajęć w grupach, parach.. rok szkolny 2016/2017.. Choć podejmowane przez nas działania czasem różnią się od naszych codziennych obowiązków - są niezbędne.Plik SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY(1).doc na koncie użytkownika jaaga1 • folder 3. dokumenty w szkole • Data dodania: 3 kwi 2010Udział klasy w działalności na rzecz szkoły, środowiska: Wycieczki, lekcje w terenie: Udział w imprezach kulturalnych: Współpraca z rodzicami: Realizacja planu wychowawczego zawartego w Programie Wychowawczym szkoły: Inne, dodatkowe informacje wychowawcy klasy: Rodzaj badania Nauczyciel Przedmiot Termin Diagnoza wstępnaPlik sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego.doc na koncie użytkownika Karol66 • folder Dokumenty • Data dodania: 23 sty 2013Uzasadnienie ocen nagannych.. Author.Licznik odwiedzin: 6 117 / 2207 dni.. Informacja o realizacji programu nauczania.. Wskaźniki dotyczące sukcesów edukacyjnych uczniów.. przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18.06.2020 r. I.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KL. z wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej w II półroczu roku szk.. Frekwencja: ………………….% obecności.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie .Sprawozdanie wychowawcy klasy z pierwszego półrocza..

Sprawozdanie wychowawcy w kl. I-III.

Uczniowie z najniższą frekwencją: Imię i nazwiskoLiczba godzin nieobecnychPrzyczyny.. 12, Działania na rzecz organizowania pomocy materialnej oraz forma pomocy.. Mocne i słabe strony zespołu klasowego - ogólna charakterystyka: Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych: Wycieczki, uroczystości, imprezy klasowe .Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. / 5 lat temu (29 września) Nie możesz dodać komentarza.Sprawozdanie z pracy nauczyciela rewalidacji w roku szkolnym 2020/2021 .. (na poziomie klasy I szkoły podstawowej - 1 dziecko z wadą słuchu), zajęcia bazowały na systematycznym treningu słuchowym, kształtowaniu wypowiedzi ustnej w oparciu o metodę sylabową i symultaniczno-sekwencyjną.Wzór rocznego sprawozdania wychowawcy klasy zawiera informacje: statystyczne, o funkcjonowaniu uczniów oraz dotyczące realizacji priorytetów szkoły, ale także podsumowanie zadań wychowawców klas oraz podsumowanie zadań przydzielonych w planie pracy szkoły.. INFORMACJE STATYSTYCZNE .. Wychowawczynią jest pani Maria Szczęch.. Informacja nauczyciela oddziału przedszkolnego.. Należy zwrócić uwagę, że sprawozdanie to jest bogate i rozbudowane.. Zestawienie klasyfikacyjne kl. IV - VIII.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-..

Sprawozdanie wychowawcy w kl. IV-VIII.

SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY Z KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ UCZNIÓW KLAS IV - VI.. 13, Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.. uczn.,) ………………………….…….Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.. conhumphlini36 : sprawozdanie wychowawcy klasy nauczania zintegrowanego chomikuj.. Sprawozdanie wychowawcy (klasyfikacyjne) w kl. I-III (poprawione) Sprawozdanie wychowawcy (klasyfikacyjne) w kl. IV-VIII (poprawione) Zestawienie klasyfikacyjne (kl. IV-VIII-arkusz kalkulacyjny) Uzasadnienie ocen.. Ściągniesz plik pod adresem: om.gy/gL1pZ.. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIELICZBA% UCZNIÓWZapisaniKlasyfikowaniNiesklasyfikowaniPosiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnychPosiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafiiPosiadający orzeczenie .Klasa I a Klasa I a jest zespołem koleżeńskim, zgranym, z przewagą energicznych, żywiołowych chłopców, którzy dominują w klasie.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. przedszkolnych.Materiały końcoworoczne.. (data) (podpis przewodniczącego zespołu) Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu wychowawczego (na poziomie klas)ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (IV-VI SP).. Spędzają wspólnie czas na przerwach, .Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012..

#sprawozdanie wychowawcy klasy nauczania zintegrowa.

1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc. 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc. 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc. 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docSprawozdanie wychowawcy klasy.. ANALIZA PRACY DYDAKTYCZNEJ I OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW.. Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.ANALIZA PRACY KLASY Edukacja (realizacja podstawy programowej, poziom opanowania wiadomości i umiejętności) Mocne strony klasy Słabe strony klasy Zachowanie uczniów (respektowanie zasad i norm szkolnych, wypełnianie obowiązków, współpraca w zespole, problemy wychowawcze z uczniami: nazwisko ucznia - opis problemu)Prowadzenie doskonalenia zawodowego wewnątrz zespołu w zakresie umiejętności wychowawczych.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Liczba uczniów ….….. , w tym nieklasyfikowanych (nazw.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą programową.Sprawozdanie końcoworoczne wychowawcy kl .. mgr .. rok szkolny 2011/2012.. Problemy wychowawcze: Problemy wychowawcze w klasieSposoby rozwiązywania problemów.. Klasa …………………….. Imię i nazwisko wychowawcy .. W grupie jest ośmioro siedmiolatków tj. .oraz sześcioletnia.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Na dole znajdziecie konkretne przykłady, plik i film, który pokaże Wam jak z niego najlepiej skorzystać.. Funkcję przewodniczącego sprawuje Wojciech Juszak, zastępuje go Wiktoria Obara, a kasę zbiera Oliwia Obara.Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Sposób konstruowania takiego podsumowania jest taki sam zarówno w śródroczu, jak też i na koniec roku szkolnego.Title: Sprawozdanie wychowawcy klasy Author: Zespół Szkół Last modified by: Zespół Szkół w Jerzykowie Created Date: 6/12/2005 6:08:00 PM Other titlesSPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im.. Wskaźnik.. rok szkolny: klasa: wychowawca: Materiały na radę klasyfikacyjną..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt