Porównywanie liczb całkowitych karta pracy

Pobierz

§ 8.3 z późniejszymi zmianami.. Jeśli poprawnie wykonasz trzy kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom.. Sprawdzanie umiejętności.. Porównywanie ułamków dziesiętnych - karta pracy VI.2.1 Ustaw liczby od najmniejszej do największej.. Zadania z odejmowania liczb w zakresie do 10 bez przekraczania progu dziesiątek.. Domino matematyczne.. Materiały dydaktyczne.. Zapisz za pomocą liczb: a) trzecią potęgę liczby osiem, b) trzy do potęgi ósmej.. Poziom A a) 0,5 b) 4,2 c) 23,14 d) 0,111 e) 55,57 f) 98,86.Cechy podzielności liczb naturalnych przez 4 i przez 9 Test.. Zapisz notatkę w zeszycie: 1) Suma dwóch liczb dodatnich jest liczbą dodatnią.. Klasa 6, temat: Wyrażenia algebraiczne.. Wybierz z liczb całkowitych podanych na osi liczbowej te, które są większe od liczby Zapisz je w kolejności od najmniejszej do największej.. Napisz, kto jest zwycięzcą w każdym z trzech pierwszych rozdań kart.. Cel Ćwiczenie ma na celu trening w zakresie odejmowania liczb od dziesięciu.. Oceńprawdziwośćzdań.WstawznakXwodpowiedniąkratkę.. Liczby na co dzień B. graniastosłup A1, A2, A3, A6.Plik Porównywanie liczb całkowitych kartkówka.doc na koncie użytkownika mariewel • folder liczby całkowite • Data dodania: 29 cze 2015liczby nat dod i odejm D liczby nat dod i odejm do pełnych 10 liczby nat dod i odejm Dodawanie i odejmowanie Mnożenie i dzielenie w pamięci Mnożenie-i-dzielenie Mnożenie-własności Dzielenie-rozdzielność Porównywanie-różnicowe-i-ilorazowe Dzielenie-z-resztą Dzielenie Kolejność-działań z jeżykiem A Kolejność działań A Kolejnosc-dzialan- B Kolejność działań C1 .Porównaj liczby za pomocą znaków: <, >, =..

Porównywanie liczb na Uczę.pl.

Kartkówka nr 23.Karta pracy - Odejmowanie (1-10) Szkoła podstawowa Klasa 1 MATEMATYKA Odejmowanie Krótki opis Wpisz wynik odejmowania.. Materiał edukacyjny przeznaczony dla uczniów klasy Vb SP189 zgodnie z programem nauczania GWO.. Rozpoczynamy publikację kart pracy, jako pomoc naukową dla rodziców i nauczycieli w nauczaniu matematyki.. Rozszerzanie ułamków zwykłych.. Zadanie 1.. Podstawa publikacji jest Rozporządzenia MEN z dnia 26.07.2018r.. Aby wygrać, klikaj tylko odpowiednie z nich.odejmowanie dwóch dowolnych liczb moŽna zilustrowaé za pomocq kart do gry "Minus z plusem".. Wstęp.. Klasa 4 Matematyka.. 2020-05-07.Nov 22, 20212.2 Klasówka Porównywanie liczb całkowitych.. Obejrzyj film dotyczący tego tematu: Dodawanie liczb całkowitych 1. znajduje się dalej od punktu 0); 0 < 3 - 0 jest mniejsze od każdej liczby dodatniej; 0 > -5 - 0 jest większe od każdej liczby ujemnej;Porównywanie liczb dziesiętnych - karta pracy nr 1 matematyka, karta pracy ucznia, ułamek, oś Dbamy o porządek porównywanie liczb, liczby do 1000, ciąg liczbowy, przedział liczbowy, oś liczbowa Matematyka Liczby ujemne na osi liczbowejAstr.2/4 14.. Opracował i opublikował nauczyciel Michał Czyżewski .. MAT-5.1.01: Zapisywanie i porównywanie liczb.Zadania i ćwiczenia z matematyki - klasa 6..

Porównaj liczby wstaw znak < lub >.

Zapisz je zgodnie ze wzorem 3 < 5,4 < 8,5.. 2 · 3 B. 2 · 2 · 2 D. żadnemu z wymienionych P 4.Nauczyciel podaje przykłady, kolejni uczniowie porównują liczby i tłumaczą zasady: 2 > 1 - z liczb dodatnich większa jest ta, która ma większą wartość bezwzględną (na osi liczbowej.. dodaj komentarz wasze komentarze do tego zadania: wiktor 2020-05-11. zrobione fajne ćwiczenie; maja m.. Pobieranie plikuSzkoła podstawowa - GWO - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.. kl 6 liczby całkowite dodawanie i odejmowanie.. Działania na liczbach całkowitych, w tym rachunki pamięciowe.. Wprowadzenie.. 1. rozdanie 2. rozdanie 3. rozdanie 4. rozdanie.Karty pracy.. E-podręcznik Matematyka.. Oblicz.. - Krety pojawiają się pojedynczo.. prawda fałsz32.. Obliczenia procentowe - powtórzenie 3. ułamki dziesiętne A F. ułamki dziesiętne zad dom.. Cały materiał .. Jaki to procent - powtórzenie 1.. Któremu iloczynowi jest równa potęga 23?. Liczby całkowite 1 I Liczby całkowite Dodawanie liczb całkowitych - karta pracy I.2.1 Oblicz.. Klasa 3 Matematyka Porównywanie dużych liczb.. Poziom A a) -3 + 6 b) -9 + (-2) c) 7 + (-5) d) -4 + (-1) e) 3 + (-3) f) -6 + (-6) g) -8 + 5 h) 2 + (-10)Karta pracy - Liczby całkowite Zad 1 Opisz swoimi słowami, jak dodajemy liczby całkowite: a) O jednakowych znakach Ustal kolejność wykonywania działań i oblicz wartość wyrażeń b) O różnych znakach niektóre działania wykonasz w oddzielnych wierszach..

Działania na liczbach naturalnych.

Cechy podzielności liczb naturalnych przez 4 i przez 9 Test.. Zastanów się, kto może być zwycięzcą w czwartym rozdaniu.. B. Ćwiczenie 28.. 2) Suma dwóch liczb ujemnych jest liczbą ujemną.Porównywanie liczb całkowitych - kartkówka Konspekt; odejmowanie liczb wymiernych dodawanie i odejmowanie pamięciowe do 100, materiały szkolne, dodawanie i odejmowanie liczb naturaln dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, Matematyka Działania na potęgach o wykładniku całkowitym, Matematyka, KonspektyZasoby nauczyciela.. Wskaż największy ułamek (różne liczniki i mianowniki) Porównywanie ułamków zwykłych o różnych licznikach i mianownikach.temat: dodawanie i odejmowanie liczb caŁkowitych -21 + (-13) = ananas za 10 poprawnych odpowiedzi.. Karta pracy do multipodręcznika dla 4 klasy - film Bochenek chleba (str. 50) - plik pdf.Porównywanie liczb.. Szkoła podstawowa.. a) −12 −13 e) 3 7 6 7 b) −3,5 −4,2 f) −4Plik Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych karta pracy.doc na koncie użytkownika mariewel • folder liczby całkowite • Data dodania: 29 cze 20158 Liczby naturalne 2 Potęgowanie P 1.. Wózek - NOWOŚĆ - Jolanta Fornal - plik pdf..

Uporządkuj liczby rosnąco Porządkowanie.

Narysuj oś liczbową i zaznacz na niej następujące liczby: a) −15 10 −30 −25 b) 0,1 −2 −1,5 −2,2 c)2 3 −1 2 3 −4 −5 1 3 Zadanie 2.. Nastqpme zabieramy jedna kartq i obliczamy nowy wynik.. Zapisz za pomocą liczb: a) dwa do potęgi piątej, b) drugą potęgę liczby pięć.. Pierwszy wynik: 3 OdloŽona karta: -2 Drugi wynik: 5 Zabieranie karty z liczba —2 to jak odejmowanie liczby -2 od pierwszego wyniku.Karta pracy 8.. 0 bŁĘdÓw: 0 poprawnych: dodaj komentarz.. Podręcznik nauczyciela.. Karty te będziemy publikować do użytku własnego bez żadnych opłat.. E-ćwiczenia - zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.. Jeśli poprawnie rozwiążesz cztery kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom.. wg Biuroszkola.c) Liczby wymierne - to liczby, które możemy przedstawić w postaci ułamka, gdzie licznik i mianownik są liczbami całkowitymi, np. .. Losujemy kilka kart i ustalamy, ile hcznie mamy punktów.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Karty pracy.. Równania.. Liczby i działania.. JeżeliwliczbieCMXLVzamienimymiejscamicyfryCiM,towartość liczbyzmniejszysię.. Diagramy procentowe - powtórzenie 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt