Przeczytaj teksty a i b uzupełnij luki 1-3 w tekście c

Pobierz

(0-3) Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki 1-3, wybierając jedną .. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Uzupełnij każdą lukę (1-4), .w filmie.. 2011-02-10 20:05:03 Uzupełnij luki ( 1 -5) wybierając jedną z podanych możliwości (a,b lub c) 2012-04-01 12:52:57Zadanie 9.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Question from @domuch96 - Gimnazjum - Język angielskiUzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. The interviewer asked lots ofPrzeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Wypełnij luki (1-5) zdaniami podanymi poniżej (A-F) tak, aby był on spójny i logiczny.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie dwa wyrazy.. Przeczytaj tekst.. Uzupelnij go wpisujac w kazda luke (1-5).. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim.zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.-3.3. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu.. Rozmowa w sali lekcyjnej pomiędzy uczniem i nauczycielem 6.1. Rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens..

Przeczytaj teksty A i B .

Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Dam najjj zadanie w załączniku.Przeczytaj poniższy tekst.. (0-3) Przeczytaj tekst.. THE OSPrzeczytaj teksty na pocztówkach jeszcze raz przyporządkuj wypowiedzi 1-10 na s. 15 lotcie 2021-01-21 08:04:36;Zadanie 1 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. their computer (1 akapit, ostatnie zdanie)2. plant (2 akapit, ostatnie zdanie)3. grow (3 akapit)…Opracowania .Przeczytaj tekst.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj tekst.. Wybierz odpowiedź A,B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki (1-4).Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Dwa zdania nie pasują do żadnej luki.Kennen Sie das Oktoberfest?. Uwaga!. na podstawie informacji w tekstach uzupęłnij luki a 1-3 w ogłoszeniu dla młodzieży.temat… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o 3 Przeczytaj tekst.. Hejjj potrzebuje pomocy z angielskim.. Potatoes don't count!Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 4 zadania.. Uzupełnij w nim luki 1-3 zdaniami A-E.. (0 -3) Przeczytaj tekst.. zgodnie z treścią tekstu.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj dwa teksty: A i B. Na ich podstawie uzupełnij luki (1-5) w e-maili Toma do Margo..

Ogloszenie nalezy uz…4 - przeczytaj tekst, uzupełnij luki zgodnie z treścią tekstu.

Napisz numer luki i odpowiednie uzupełnienie, np. 0. lekcja Tekst Healthy Eating - Vegetables - the more vegetables, the better.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Luki należyuzupełnić w języku polskim.. Uzupełnij w SMS-ach luki 10.1-10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie .. Question from @Przemekz2004 - Gimnazjum - Język angielskiKliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Na podstawie informacji w tekstach A i B uzupelnij luki 1-3 w ogloszeniu dla mlodziezy.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Daje dziękuje i naj.. Wstawia je tak, by pasowały do kontekstu (lub kontekstu i rymu).. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.-3.4. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu.. Przeczytaj tekst.. He .Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A, B albo C.. 3/87 - przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki 1-3 wyrazami z ramki.. (0-3) Przeczytaj tekst.. z podanych możliwości a, b lub c, tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim..

Luki należy uzupełnić w języku polskim.przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki (1-7) w tekście.

W każdą lukę możesz wstawić maksymalnie 4 wyrazy.Przeczytaj tekst.. (0-3) Uzupełnij dialogi 6.1.-6.3.. Uzupełnij w e-mailu luki 1-3 zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.).. X: What are we going to .Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. litery, którymi oznaczono brakujące fragmenty (A-E) tak, aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uzupełnij luki (1-5) w tekście podanymi niżej zdaniami (A-F).. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć fragmentów zdań.Zadanie 10.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.3. zgodnie z treścią tekstu.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Na początek słownictwo, które będzie Ci potrzebne do wykonania zadań.Zadanie 1 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.Zadanie 9.. 1 zadanie !. użyj odpowiedniej formy wyrazów z ramki.. Uzupełnij litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

Uzupełnij w języku angielskim luki 1-3 w tekście C zgodnie z treścią tekstów A i B .

Proszę o p…Przeczytaj tekst, Uzupełnij luki w e-mailu (10.1.-10.3.). W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Proszę szybko !.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt