Największa gęstość zaludnienia w województwach

Pobierz

Przekroje: województwa, powiaty, gminy, miasta: Pliki do pobrania Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2018 roku 1.36 MB .na mapie przedstawiono liczbę ludności i gęstość zaludnienia polski według województw energii w 2018 roku podkreśl poprawne uzupełnienia zdania największa gęstość zaludnienia występuje w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim małopolskim śląski w województwie pomorskim jest mniejsza od gęstości zaludnienia już do do płytek do leszczyński …największa gęstość zaludnienia : dlaczego ?. W wielu miejscach znacznie przekracza ona wartość średnią dla Polski (122 os./km 2 ), np. w województwie śląskim wynosi 366 os./km 2, czyli ponad 3‑krotnie więcej niż średnia krajowa.Miastem na prawach powiatu o najniższej gęstości zaludnienia jest Świnoujście w woj. zachodniopomorskim (208 osób na km2).. Województwa - gęstość zaludnienia [osoba / km 2] dane GUS za 2015 r. 1 województwo śląskie 371 2 województwo małopolskie 222 3 województwo mazowieckie 150 4 województwo dolnośląskie 146 5 województwo łódzkie 137 6 województwo pomorskie 126 7 województwo podkarpackieInteraktywna mapa gęstości zaludnienia w poszczególnych województwach.. W woj. pomorskim, w związku ze znacznym wzrostem liczby ludności, mimo przyrostu powierzchni o 1 159 ha, gęstość zaludnienia zwiększyła o 1 osobę (do 127)..

Gęstość zaludnienia w województwach Najedź na województwo.

Strona 57.. 250-200 200-150 150-120 120-100 100-70 70-50 50+W Polsce największy wpływ na rozmieszczenie ludności miały wtedy dwa czynniki: rozwój przemysłu na bazie wydobycia surowców mineralnych, .. Zobacz inne dane demograficzne Polski na mapieMiastem na prawach powiatu o najniższej gęstości zaludnienia jest Świnoujście w woj. zachodniopomorskim (208 osób na km2).. Największa gęstość zaludnienia występuje w województwach podlaskim i warmińsko .Województwa - ludność: dane GUS za 2015 r. 1 województwo mazowieckie 5 349 114 2 województwo śląskie 4 570 849 3 województwo wielkopolskieGęstość zaludnienia w województwach Polski Polska, gęstość zaludnienia, 1930 śląskie - 377 os./km 2 małopolskie - 216 os./km 2 mazowieckie - 146 os./km 2 dolnośląskie - 144 os./km 2 łódzkie - 140 os./km 2 pomorskie - 121 os./km 2 podkarpackie - 118 os./km 2 kujawsko-pomorskie - 115 os./km 2 wielkopolskie - 114 os./km 2 opolskie - 110 os./km 2 Największa gęstość zaludnienia jest w województwach śląskim, małopolskim i mazowieckim.. Przedmiot.. Indywidualne.. Zobacz powiązane rankingi: Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludnościW porównaniu z poprzednim rokiem o 1 osobę/km kw zmniejszyła się gęstość zaludnienia w 5 województwach: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, śląskim i świętokrzyskim.. To blisko 1000-krotnie więcej niż w gminie wiejskiej Lutowiska w woj. podkarpackim, która ma najniższą gęstość zaludnienia w kraju.Gęstość zaludnienia w Polsce wynosi 123 osoby na 1 km2 i nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim rokiem - podał Główny Urząd .warmińsko-mazurskie (województwo najrzadziej zaludnione, czwarte pod względem powierzchni, odsetek ludności miejskiej w województwie wynosi 60,2% (9. miejsce w polsce), istnieją dwa miasta na prawach powiatu, udział woj. w tworzeniu pkb - 2.8 %; osoby pracujące stanowią 28.1 % wszystkich osób w wieku produkcyjnym, z czego 26.6 % zatrudnionych …21 lipca 2017..

Gęstość zaludnienia w województwach (2013 r.) Województwa.

W województwach o największym zaludnieniu rozwijaja się wszelkiego rodzaju przemysł, dzieki czemu jest wiele miejsc pracy.. C. małopolskim i śląskim.. Najwyższa gęstość zaludnienia dla miast na prawach powiatu .Powierzchnia, liczba ludności i gęstość zaludnienia wg stanu na 1 stycznia 2018 roku.. Powierzchnia w km Indeks górny 2 2.W porównaniu z poprzednim rokiem o 1 osobę/km2 zmniejszyła się gęstość zaludnienia w województwach: opolskim, śląskim i zachodniopomorskim.. To blisko 1000-krotnie więcej niż w gminie wiejskiej Lutowiska w woj. podkarpackim, która ma najniższą gęstość zaludnienia w kraju.. Regionem o najwyższej wartości wskaźnika pozostaje woj. śląskie (370 osób na km2), kolejne są województwa: małopolskie (223) oraz mazowieckie (151).Gęstość zaludnienia według gmin w Polsce, 2016 śląskie - 374 os./km² małopolskie - 221 os./km² mazowieckie - 149 os./km² dolnośląskie - 146 os./km² łódzkie - 139 os./km² pomorskie - 125 os./km² podkarpackie - 119 os./km² kujawsko-pomorskie - 117 os./km² wielkopolskie - 116 os./km² świętokrzyskie - 109 os./km² opolskie - 107 os./km² A.. Jeszcze w czterech województwach: warmińsko-mazurskim, lubuskim, zachodniopomorskim i lubelskim na km 2 przypada mniej niż 100 osób.. Gęstość zal Odpowiedź na zadanie z Geografia 7 ..

O 1 osobę/km kw. wzrosła gęstość zaludnienia w 2 województwach: małopolskim i mazowieckim.

Największa gęstość zaludnienia jest w .Miastem na prawach powiatu o najniższej gęstości zaludnienia jest Świnoujście w woj. zachodniopomorskim (208 osób na km2).. - zasobność terenu w surowce mineralne, co za tym idzie możliwość rozwoju przemysłu, a to z kolei przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy, .. Książki.. Wśród powiatów największą gęstość .Następne w kolejności powiaty mające gęstość zaludnienia mniejszą niż 30 osób na km2 to: sejneński, suwalski i hajnowski w woj. podlaskim (odpowiednio 24, 27, 27 osób na km2).W porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrosła w Polsce liczba gmin miejsko-wiejskich i miast; powierzchnia Polski zwiększyła się o 915 ha; największy spadek liczby ludności odnotowano w woj. śląskim; gęstość zaludnienia pozostaje na poziomie 123 osoby na 1 km2.. Wybierz książkę.. Zadanie.. Liczba ludności w mln.. Zadanie.. Regionem o najwyższej wartości wskaźnika pozostaje woj. śląskie (370 osób na km2), kolejne są województwa: małopolskie (223) oraz mazowieckie (151).Według danych historycznych z 2002 roku gęstość zaludnienia w Polsce wynosiła 122 osób/km2.. D. lubuskim i podlaskim.. Największą gęstość zaludnienia miało wówczas województwo śląskie - 384 os/km2, a najmniejszą województwo warmińsko-mazurskie - 59 os/km2.. Z danych GUS wynika, że najgęściej zaludnioną gminą w Polsce jest podwarszawskie Legionowo - na 1 km2 przypada tam blisko 4 tys. osób..

Największa gęstość zaludnienia w naszym kraju występuje w województwach: A. łódzkim i mazowieckim.

Gęstość zaludnienia w Polsce wynosi 123 osoby .Wśród województw najwyższą wartość zaludnienia ma woj. śląskie (373 osoby na km 2), kolejne jest woj. małopolskie (221).Najniższa gęstość zaludnienia występuje w woj. podlaskim (59 osób na km 2).. B. wielkopolskim i podkarpackim.. Śląsk .Podkreśl prawidłowe zakończenie zdania.. Strona 11. plisssss Odpowiedź Guest B Największa gęstość zaludnienia jest w woj.śląskim i małopolskim a najmniejsza warmińsko-mazurskie i podlaskie Odpowiedz Nowe pytania Geografia, opublikowano 14.05.2018 Rodzaje gleb i ich przykładyFeb 12, 2022Najgęściej zaludnioną gminą w Polsce jest podwarszawskie Legionowo - na 1 km2 przypada tam blisko 4 tys. osób.. 0 ocen | na tak 0% 0 0Największą gęstością zaludnienia charakteryzują się regiony położone w południowej (Śląsk, Małopolska) i w środkowej (Mazowsze) części Polski.. Regionem o najwyższej wartości wskaźnika pozostaje woj. śląskie (370 osób na km2), kolejne są województwa: małopolskie (223) oraz mazowieckie (151).B) Podaj nazwy dwóch województw o najmniejszej i dwóch województw o największej gęstości zaludnienia.. Planeta Nowa 7, Zeszyt ćwiczeń.. Zadanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt