Program historii sztuki liceum plastyczne kawka

Pobierz

Nauka obejmuje program nauczania z przedmiotów ogólnokształcących (j.polski, j.obcy, historia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, itd.). 1/2019 Historia sztuki Katarzyna Kawka, Beata Lewińska Program nauczania historii sztuki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych - cykl czteroletni - Rozszerzony 2. c) W 3 klasie - rokoko, klasycyzm, romantyzm, sztukę XIX w.wykorzystywany w liceum ogólnokształcącym (zwłaszcza o profilu plastycznym), które w siatce godzin ma przewidziane zajęcia z historii sztuki.. dla.. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu sztuki powszechnej i polskiej oraz kształtuje umiejętności .1 Katarzyna Kawka, Beata Lewińska Program nauczania przedmiotu HISTORIA SZTUKI W Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im.Wojciecha Gersona w Warszawie ‐ cykl czteroletni Rys. J. Jurczyszyn Warszawa 2019Katarzyna Kawka Program nauczania historii sztuki 4a METODY ANALIZY DZIEŁA SZTUKI 4a/PLSP/5/1pr/2020 .. Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-01/10 z 9 VI 2010: Pójść za Jezusem Chrystusem Świadek Chrystusa 16 WYCHOWANIE FIZYCZNE 16/PLSP/4/3/2021 (klasa 3c) 16/PLSP/4/4/2021Program nauczania historii sztuki dla liceum .. K. Kawka, B. Lewińska "Sztuka i czas.. Wybory do Samorządu Szkolnego.. Program nauczania przedmiotu rzeźba dla liceum plastycznego .Program nauczania wychowania fizycznego "Koncepcja wychowania fizycznego Impuls" oraz "Koncepcja edukacji fizycznej" 16. ul. Smocza 6 01-009 Warszawa tel: (22) 838 92 01 e-mail: historia sztuki może być realizowany w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym i technikum, w których istnieje taka oferta edukacyjna..

Od ... liceum plastycznego .

III ETAP EDUKACYJNY - 5-LETNIA SZKOŁA PONADPODSTAWOWA Krótka charakterystyka zespołu klasowego.. Bokiniec, S. Zielka/ "Spotkania z filozofią.. • Przedmiot - historia sztuki • liczba godzin w cyklu nauczania - 9 • Oczekiwane osiągnięcia ucznia - wymagania ogólne: 1.Państwowe Liceum Plastyczne imienia Józefa Kluzy Powołane zostało w 2002 roku jako czteroletnia szkoła plastyczna dla absolwentów gimnazjów.. Lekcje plastyki prowadzone są nie tylko w szkole.Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (OSSP), w której nauka trwa 6 lat (3 lata gimnazjum plastyczne + 3 lata liceum plastyczne).. Rzeźba.. Biennale Medalierstwa.. Charakterystyka specjalizacji w naszej szkole: tkanina artystyczna, ceramika, snycerstwo, projektowanie graficzne, fotografia artystyczna.. Omawiany program obejmuje: a) W 1 klasie - wprowadzenie do historii sztuki, sztukę prehistoryczną, starożytną i średniowieczną, b) W klasie 2 - renesans i barok.. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie.. "Klasyczna historia sztuki ogranicza się do zagadnień malarstwa, rzeźby i architektury Europy od paleolitu do współczesności oraz obu Ameryk po 1494 r." - wiki.. Nauka w PLSP kończy się egzaminem dyplomowym z głównego przedmiotu kierunkowego.Przedmiot plastyka należy do grupy trzech przedmiotów (z filozofią i muzyką), które mogą być nauczane w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego i technikum w wymiarze 1 godziny tygodniowo..

Od prehistorii do rokoka", "Sztuka i czas.

Pobierz wersję do druku: Zagadnienia egzaminacyjne dla kandydatów do liceum plastycznego.HISTORIA SZTUKI .. Podręcznik do filozofii dla liceum i technikum - zakres podstawowy 14/LSP/19 Religia Wydawnictwo Katechetyczne / Ks.Marek Przybylski9.. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, a następnie studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.. Pragniemy dodać, że po raz kolejny pierwsza nagroda w kategorii rysunku trafia do uczennicy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im.Klasa plastyczna.. Wykształcenie / tytuł zawodowy.. Twórczość ulubionego artysty.. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA .. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.CYKL CZTEROLETNI (LICEUM PLASTYCZNE) Lp.. My zaproponowaliśmy wam przykładowy podział, ale cały czas należy pamiętać, iż twórczość jednego artysty może być omawiana przy różnych zjawiskach i kierunkach.. Nauczyciele historii sztuki mogą program modyfikować i dostosowywać do liczby godzin oraz specyfiki środowiska i szkoły, w której jest realizowany.Liceum plastyczne Warszawa 2017 .. kierownik sekcji przedmiotów plastycznych nieprojektowych.. Kandydat do klasy pierwszej nie może mieć więcej niż 17 lat.. T. Sobieraj .. liceum plastycznego2 Redakcja Alicja Twardowska Program przeznaczony jest do realizacji w czteroletnim liceum plastycznym (IV etap edukacyjny szkoła ponadgimnazjalna)..

Zainteresowania wybraną dziedziną sztuki.

Warto byłoby znaleźć stronę poświęconą tym zagadnieniom, np. tą: [LINK] Poza tym możesz poprzeglądać np. matury z historii sztuki i próbować rozwiązać zadania.Historia sztuki AUTORSKI /K.. Program nauczania przedmiotu.. Program nauczania w tej szkole obejmuje podstawowy zakres przedmiotów przewidzianych dla liceów ogólnokształcących oraz następujące przedmioty plastyczne: historię sztukiPaństwowe Liceum Plastyczne imienia Józefa Kluzy powołane zostało w 2002 r. jako czteroletnia szkoła plastyczna dla absolwentów gimnazjów.. Informatyka.Historia sztuki (oddział czteroletni) Historia sztuki jest realizowana w klasach 1-4.. Od 1994 roku w szkole realizowany jest program autorski klasy o nachyleniu plastycznym.. Katarzyna Kawka, Beata Lewińska Program nauczania przedmiotu HISTORIA SZTUKI dla liceum plastycznego Rys. J. Jurczyszyn Warszawa 2017 .. Kawka, B. Lewińska / "Program nauczania historia sztuki dla liceum plastycznego 13/LSP/19 Filozofia NOWA ERA /M..

3.VI Ogólnopolski konkurs wiedzy z historii sztuki.

Jest on kontynuacją przedmiotu o tej samej nazwie, nauczanego na II etapie edukacyjnym.Zapraszamy uczniów kończących szkołę podstawową do 5-letniego Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych.. 2 Redakcja Alicja Twardowska Program przeznaczony jest do realizacji w czteroletnim liceum plastycznym (IV etap edukacyjny - szkoła ponadgimnazjalna).4 Historia sztuki dla liceum sztuk plastycznych Program przeznaczony jest do realizacji w pięcioletnim liceum sztuk plastycznych (III etap edukacyjny - szkoła ponadpodstawowa) Autorki programu: Katarzyna Kawka − nauczycielka historii sztuki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie.. Jest aktywnym artystą, .. Program w części zasadniczej dostosowany jest do potrzeb ucznia przeciętnego.. Ukończy1 Katarzyna Kawka, Beata Lewińska Program nauczania przedmiotu HISTORIA SZTUKI dla liceum plastycznego Rys. J. Jurczyszyn Warszawa 2017Katarzyna Kawka, Beata Lewińska.. oraz program nauczania z przedmiotów artystyczno-zawodowych.zorganizowanym przez Płocki Plastyk.. Nr 10-N- PO-I- Informatyka-LP/2015/2016 "iekawi świata".. Liceum Plastyczne (LP), w którym nauka trwa 4 lata.. Przyjmowani są do niej absolwenci szkoły podstawowej.. Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie uczniów w obszar dziejów sztuki oraz jej teorii.. Relacja.. Historia sztuki 16/IPLSP/2019 Program nauczania przedmiotu historia sztuki dla liceum sztuk plastycznych w cyklu pięcioletnim K. Kawka, B. Lewińska [nowy podręcznik, aktualnie wydany t. 1]: "Ars longa.Nr 9-N-PO-I-Historia sztuki-LP/2015/2016 Historia sztuki "Nowa Podstawa" - Program nauczania przedmiotu historii sztuki ( K. Kawka, .Lewińska - Gwóżdż ) do nauczania w liceach plastycznych.. HISTORIA SZTUKI.. Program obejmuje zajęcia plastyczne z rysunku, malarstwa oraz zajęcia z historii sztuki, wiedzy o kulturze.. Dzień Edukacji Narodowej 2021.. Ukończyła historię sztuki na Uniwer-Program przeznaczony jest do realizacji w pięcioletnim liceum sztuk plastycznych (III etap edukacyjny - szkoła ponadpodstawowa)Autorki programu:Katarzyna Kawka − nauczycielka historii sztuki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie.. PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W KOŚCIELCU.. Przyjmowani są do niego kandydaci po ukończeniu tradycyjnego gimnazjum.. Autorki programu: Katarzyna Kawka jest nauczycielką historii sztuki w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie.. 2/2019 Rysunek i malarstwo Jerzy MierzwiakNa stronach internetowych innych szkół plastycznych nie ma zatem podziału na poszczególne kierunki w przypadku sztuki XXwiecznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt